RFID DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

RFID DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

RFID DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

Siteye git  Pdf İndir  Demo Talebi 

GLOBAX STOK V3


Depo Yönetimindeki en büyük sıkıntı fiili stok ile kayıtlı stokun birbirini tutmamasıdır. Yapılan stok sayımları ile engellenmeye çalışan bu fark zamanla stok girişinde yapılan hatalar, hatalı sevkiyatlar, eksik veya fazla sayılan stoklar, yanlış ambalajlama, hurda fire gibi sebeplerden dolayı açılır. Kaldı ki yapılan sevkiyat, sayım gibi işlemlerin otomatik tanıma teknolojileri yerine insan gücü ile yapılması hataların doğmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojisi bu tür işletmelerde birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Bunlar : ürünlerin sevki esnasındaki oluşabilecek hataların engellenmesi, hatasız ve daha sık sayım yapılabilmesi, kayıp veya yeri bilinmeyen stoklar yüzünden mükerrer üretimlerin engellenmesi, üretim takibi olarak sıralanabilir.


Hatasız ve Daha Sık Sayım

Endüstriyel Rfid uygulamalarından biri de depodaki ürünlerin hızlı ve etkili bir biçimde sayılmasıdır. Barkod gibi klasik yöntemlerde sayım yapan kişinin ürünlerin karşısına geçerek, tek tek sayması esastır. Oysa Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojisi ile ürünler toplu olarak sayılır, okuyucunun ürünün karşısında olması da gerekli değildir. Ürünün okuyucunun RF alanı içinde bulunması yeterlidir. Bu da sayıma hız kazandırır. Klasik yöntemlerle birçok operatör tarafından günlerce süren bir sayım, daha az operatör ile saatler içerisinde yapılabilir. İşletmenin görünülebilirliği arttığı gibi personelden de tasarruf sağlanır.

Bugün birçok işletme klasik yöntemlerin etkisizliği yüzünden senede bir kez sayım yapmakta ya da hiç yapamamaktadır.Kayıp ve kaçaklar bazen yıllar sonra fark edilmektedir. Ayrıca depo ortamında bulunamayan bir stokun yerini bulmak için binlerce, hatta yüzbinlerce ürünü tek tek kontrol etmek gerekebilir. Oysa Rfid el okuyucuları ile kayıp stoklar çok kısa sürede bulunabilir. Bunun için bir kişinin okuyucu ile sokaklar arasında hızlıca dolaşması yeterlidir.


GLOBAX STOK V3

  • ● RFID ile Stok Takibi
  • ● Hızlı Alım-Satım
  • ● Otomatik RFID ve 1D Barkodlama
  • ● Anlık Stok Takibi(RFID)
  • ● Hızlı Hatasız Sevkiyat Hazırlama
  • ● Hızlı Sayım
  • ● Detaylı Raporlama
  • ● Globax Finans,SAP,Logo Entegrasyon
Diğer Ürünlerimiz

SOSYAL SORUMLULUK