RFID SEVKİYAT YÖNETİM SİSTEMİ

RFID SEVKİYAT YÖNETİM SİSTEMİ

RFID SEVKİYAT YÖNETİM SİSTEMİ

Siteye git  Pdf İndir  Demo Talebi 

GLOBAX SEVKİYAT V2


Hatalı Sevkiyatların Engellenmesi


Sevk Kapılarına kurulacak Rfid portalları sayesinde sevk edilen ürünler toplu halde saniyeler içinde sayılır. İş emri ile otomatik olarak mukayese edilerek hatalı sevkiyat söz konusu ise operatöre uyarı verilerek düzeltilmesi istenir. İş emri dahilindeki sevk edilecek ürünler araca eksiksiz yüklenene kadar sevkiyata izin verilmez. Ancak sevkiyatın hatasız ve eksiksiz olarak yüklendiği tespit edildiğinde sevk gerçekleştirilir. Böylece istenilen ürünün zamanında müşteriye ulaşamamasından kaynaklanan iş kayıplarının önüne geçilir. Hatalı ürünlerin iadesinin yaratacağı işgücü, zaman ve para kaybı engellenir. Sevk edilmesi gereken bir ürün yerine başka bir ürünün sevk edilmesi iki ürünün de stokunun yanlış değerler göstermesine yol açar. Rfid ile bunun da önüne geçilerek stokların gerçek değerleri yansıtması sağlanır.


Bu tür uygulamalarda ürünlerin türüne göre etiket, anten ve okuyucu seçimi, sistemin doğru projelendirilmesi ve aynı anda okunması istenilen ürün miktarına göre optimizasyonu büyük önem taşır. Sistem bu unsurlar göz önünde bulundurularak kurulmamış ise eksik okunan ürünler veya sevk işlemine dahil olmayan fazla okumalar gerçekleşebilir. 


Globax çalışanları bu tür hassas uygulamaları gerçekleştirebilecek 'İleri Düzey Rfid Teknikleri' eğitimine ve tecrübesine sahiptir. Kullandığımız Rfid okuyucuları sektörün en hassas okuyucularıdır. Etiketlerimiz ise en sen teknolojiyi içeren çipler barındırmaktadır.


GLOBAX SEVKİYAT V2

 • ● TRFID Hızlı Sevkiyat
 • ● TRFID ile doğru ürün sevkiyat takip
 • ● TRFID Otomatik desi ve kilo hesaplama
 • ● TSevkiyat  Araç Planlama
 • ● TKargo firmaları ile entegrasyon
 • ● TSevkiyat maliyet hesaplama
 • ● TDetaylı Raporlama
 • ● TSMS ve E-mail Sevkiyat Bildirimi
 • ● TMobil el terimalleri ile entegre
 • ● TAraç Takip Sistemleri ile Entegrsayon
 • ● TGlobax Finans,SAP,Logo Entegrasyon


Diğer Ürünlerimiz

SOSYAL SORUMLULUK